Comisii 2014-2015

Consiliul de administratie
1) Presedinte  Roinita Mariana –director
Membri
2) Rekkert Rudolf-director adjunct
3) Marton Aura Mariana-profesor lb. romana
4) Malureanu Laura-prof. Inv. primar
5) Voicu Ciprian-reprezentant Primar
6) Manole Dionisie-reprezentant Consiliul Local
7) Rabocskai Raoul – reprezentant Consiliul Local
8) Boghea Mihaela- reprezentant Asociatia de parinti Aurel Bordenache
9) Toma Zinaida-reprezentant Asociatia de parinti Aurel Bordenache

Comisia pentru evaluarea  si asigurarea calitatii, CEAC:
Responsabil:              Dan Mihaela  -  profesor  inv. primar
Membri: 
Turtureanu Mihaela  -  profesor religie
Irod  Mihaela Medina  – profesor inv.primar
Veliscu Catalina-profesor inv.primar
Boghea Mihaela – reprez. Asociatiei de parinti « Aurel Bordenache«
Manole Dionisie – reprezentant al Consiliului Local
Andrei Iulian-reprezentant sindicat

Comisia pentru curriculum
Preşedinte:      Roinita Mariana – director
Membri:
Rekkert Rudolf – director
Vlad Irina Luminita- consilier educativ si resp.comisia metodica Consiliere si orien
Irod Medina Mihaela -  resp comisia metodica a invatatorilor
Mera Emilia – profesor, resp.comisia metodica Limba si comunicare
Dobrescu Daniela  – profesor, resp. comisia metodica  Matematica, stiinte si tehnologii
Turtureanu Mihaela  – profesor, resp.comisia metodica Om si societate
Baditoiu Monica-profesor, resp.comisia metodica Arte

Responsabil  PROGRAMUL “A DOUA SANSA « - prof. Dan Mihaela

Comisia pentru perfecţionare metodico-ştiinţifică, cercetare şi dezvoltare profesionala a   cadrelor didactice:
Responsabil –prof. Turtureanu Mihaela Gabriela
Membri: responsabilii de comisii metodice

Comisia pentru Circulaţia rutieră, disciplina elevilor şi delicvenţa juvenilă
Responsabil  -   Rekkert Rudolf-director adjunct
Membri        -    Berei Stefan  – invatator
- Mihaila Sebastian-profesor ed.fizica
- Mustatea  Geanina-profesor psiholog
- Vlad Camelia-profesor de sprijin

Comisia pentru prevenirea şi combaterea violentei în mediul şcolar
Preşedinte     Rekkert Rudolf   – director adjunct
Membri          Veliscu Catalina Monica – consilier educativ
Marton Aura  -   profesor lb.romana
Voicu Ciprian – reprezentantul Primarului
Irod Mihaela Medina – reprezentant al asociatiei de parinti

Comisia pentru organizarea activităţilor  extracurriculare si extrascolare
Responsabil :       Veliscu Catalina –prof.inv.primar
Membri:               Malureanu  Laura- prof.inv.primar
Balasescu Cristina- prof.inv.primar
Marton Aura –prof. lb.romana
Mihaila Sebastian-prof. ed.fizica
Benedescu Lavinia  -prof.inv.primar

Comisia   pentru sanatate si securitate in munca
Presedinte :    – Roinita Mariana  – director
Secretar:         – Mihaila  Sebastian  – profesor
Gradisteanu Gheorghe-serviciul extern
Membri:         – Rekkert Rudolf – director adj. –  reprezentant angajator
- Baditoiu Monica – profesor -  reprezentant lucratori
- Dragusin Liliana – contabil sef – reprezentant lucratori
- medic -  medicina muncii

Comisia pentru serviciul pe şcoală  si schema orara  

Presedinte  :  -  Rekkert Rudolf  -   director adjunct
Membri         -  Dobrescu  Daniela  – profesor  matematica
-  Dina Elena-profesor fizica
-  Hustiu Monalisa-profesor  matematica
-  Floroiu Claudia-profesor geografie

Comisia pentru protecţia civilă , alarmare si situatii de urgenta
Presedinte : -   Rekkert Rudolf   – director adjunct
Secretar :     -  Andrei Iulian  – informatician
Membri:      -  Berei Stefan  –  invatator
-  Mihaila Sebastian  – profesor
- Balasescu Cristina – professor inv. primar

Comisia de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin pentru elevi
Preşedinte:   Rekkert Rudolf   – dir. adjunct
Secretar.       Tabacila Gabriela  – secretar sef
Membri        Malureanu Laura  – prof. inv. primar
Vlad Aurelia  -  profesor lb. engleza
Dan Mihaela– profesor in inv. primar
Staniloiu Lucia-bibliotecar
Dragusin Liliana  – contabil sef

Comisia pentru   promovarea  imaginii scolii
Presedinte       Roinita  Mariana – director
Membri.          Rekkert Rudolf  -  director adjunct
Veliscu Catalina-consilier educativ
Dan Mihaela  – prof. in inv. primar
Mihaila Sebastian – profesor ed. fizica
Andrei Iulian – informatician

Comisia  de  implementare a strategiei nationale   „ Actiunea  comunitara”
Responsabil :  Dina Elena – profesor fizica
Membri:           Ciobanu Simona – profesor inv. primar
Veliscu Catalina Monica – profesor inv. primar
Dan Mihaela-profesor inv.primar
Vlad Aurelia  – profesor  lb. engleza
Marton Aura -  profesor  lb. romana
Craciun Marilena   – profesor  lb. romana

Comisia pentru verificarea documentelor şcolare.
Preşedinte:  Roinita Mariana  – director
Membri       Rekkert Rudolf  – dir. adjunct
Staniloiu Lucia –bibliotecar
Floroiu Claudia  – prof. geografie
Stoica Mihaela –prof. inv. primar
Tabacila Gabriela-secretar sef
Martinescu Cristina-secretar

Comisia pentru prevenirea discriminarii
Presedinte   Roinita Mariana – profesor – director
Secretar       Dan Mihaela     – profesor in inv.  primar
Membri :     Mustatea Geanina – profesor psiholog
Cozac Catalina – mediator scolar
Dina Elena-prof. ADS

Comisia Scoala dupa Scoala
Presedinte  Roinita Mariana-director
Membri
Ciobanu Simona-prof. inv. primar
Veliscu Catalina-prof. inv. primar
Mihaila Sebastian-prof. ed.fizica
Dina Elena-prof. fizica
Boghea Mihaela-reprezentant Asociatia de parinti Aurel Bordenache

Comments are closed.