Comisii 2013-2014

 

Comisia pentru evaluarea  si asigurarea calitatii, CEAC:

Coordonator operativ:   Roinita Mariana-director

Responsabil:                    Dan Mihaela  -  profesor  inv. primar

Membri:                    Turtureanu Mihaela  -  profesor religie

Irod  Mihaela Medina  – profesor inv.primar

Veliscu Catalina-profesor inv.primar

Tatar Simona – reprez. Asociatiei de parinti « Aurel Bordenache«

Manole Dionisie – reprezentant al Consiliului Local

Andrei Iulian-reprezentant sindicat

 

Comisia pentru curriculum

Preşedinte:      Roinita Mariana – director

Membri:           Rekkert Rudolf – director adjunct

Veliscu Catalina – consilier educative si resp.comisia metodica Consiliere si orientare

Ionescu Corina -  resp comisia metodica a invatatorilor

Mera Emilia – profesor, resp.comisia metodica Limba si comunicare

Dobrescu Daniela  – profesor, resp. comisia metodica  Matematica, stiinte si tehnologii

Turtureanu Mihaela  – profesor, resp.comisia metodica Om si societate

Baditoiu Monica-profesor, resp.comisia metodica Arte

 

Responsabil  PROGRAMUL A DOUA SANSA « -Dan Mihaela

 

Comisia pentru perfecţionare metodico-ştiinţifică, cercetare şi dezvoltare profesionala a   cadrelor didactice:

Preşedinte –Roinita Mariana

Membri: şefi de comisie metodica

 

Comisia pentru Circulaţia rutieră, disciplina elevilor şi delicvenţa juvenilă

Responsabil  -   Turtureanu Mihaela  – profesor

Membri        -    Berei Stefan  – invatator

Mihaila Sebastian-profesor

Stoica Geanina-profesor psiholog

Vlad Camelia-profesor de sprijin

Comisia pentru prevenirea şi combaterea violentei în mediul şcolar

Preşedinte     Rekkert Rudolf   – director adjunct

Membri          Veliscu Catalina Monica – consilier educativ

Marton Aura  -   profesor

Voicu Ciprian – reprezentantul Primarului

Irod Mihaela Medina – ant al asociatiei de parinti

Comisia pentru organizarea activităţilor  extracurriculare si extrascolare

Responsabil :       Veliscu Catalina –consilier educativ

Membri:               Malureanu  Laura

Balasescu Cristina

Marton Aura

Mihaila Sebastian

Benedescu Lavinia

 

Comisia   pentru sanatate si securitate in munca

Presedinte :    – Roinita Mariana  – director

Secretar:         – Mihaila  Sebastian  – profesor

Gradisteanu Gheorghe-serviciul extern

Membri:         – Rekkert Rudolf – director adj. –  reprezentant angajator

- Baditoiu Monica – profesor -  reprezentant lucratori

- Dragusin Liliana – contabil sef – reprezentant lucratori

- medic -  medicina muncii

 

Comisia pentru serviciul pe şcoală  si schema orara

Presedinte  :  -  Rekkert Rudolf  -   director adjunct

Membri         -  Dobrescu  Daniela  – profesor

-  Dina Elena-profesor

-  Mocanu Anca-profesor

 

Comisia pentru protecţia civilă , alarmare si situatii de urgenta

Presedinte : -   Rekkert Rudolf   – director adjunct

Secretar :     -  Andrei Iulian  – informatician

Membri:      -  Berei Stefan  –  invatator

-  Mihaila Sebastian  – profesor

- Balasescu Cristina – pprofesor

 

Comisia de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin pentru elevi

Preşedinte:   Rekkert Rudolf   – dir. adjunct

Secretar.       Tabacila Gabriela  – secretar sef

Membri        Malureanu Laura  – prof. inv. primar

Vlad Aurelia  -  profesor

Dan Mihaela– profesor in inv. primar

Staniloiu Lucia-bibliotecar

Dragusin Liliana  – contabil sef

 

 Comisia pentru   promovarea  imaginii scolii

Presedinte       Roinita  Mariana – director

Membri.          Rekkert Rudolf  -  director adjunct

Veliscu Catalina-consilier educativ

Dan Mihaela  – prof. in inv. primar

Mihaila Sebastian – profesor

Andrei Iulian – informatician

Zamfir Corina-profesor

 

Comisia  de  implementare a strategiei nationale   „ Actiunea  comunitara”

Responsabil :  Dina Elena – profesor

Membri:           Ciobanu Simona – profesor inv. primar

Veliscu Catalina Monica – profesor inv. primar

Dan Mihaela-profesor inv.primar

Vlad Aurelia  – profesor

Marton Aura -  profesor

Craciun Marilena   – profesor

 

Comisia pentru verificarea documentelor şcolare.

Preşedinte:  Roinita Mariana  – director

Membri       Rekkert Rudolf  – dir. adjunct

Staniloiu Lucia –condica la gimnaziu

Mocanu Anca  -condica la gimnaziu

Stroiescu Adriana –condica la primar

Tabacila Gabriela-secretar sef

Martinescu Cristina-secretar

 

Comisia pentru prevenirea discriminarii

Presedinte   Roinita Mariana – profesor – director

Secretar       Dan Mihaela     – profesor in inv.  primar

Membri :     Stoica Geanina – profesor psiholog

Cozac Catalina – invatator

Dina Elena-profesor dirig.ADS

                                               

Comments are closed.