IN ATENȚIA ELEVILOR CE PARTICIPĂ LA ETAPA A II A DE REPARTIȚIE LA LICEU !!!

Elevii nerepartizați in prima etapă de admitere computerizată pot depune la secretariatul școlii gimnaziale absolvite PÂNĂ ÎN DATA DE 22.07.2019, solicitările de repartizare în baza mediilor de admitere, conținând codurile pentru specializările dorite, în ordinea preferințelor pentru specializările la care media de admiterea candidatului este mai mare sau egală cu ultima medie de admitere la specializarea respectivă.

Atașat postăm adresa nr.8201/18.07.2019. Vă rugăm citiți cu atenție și respectați termenele ! Solicitările venite în afara acestor termene nu vor putea fi prelucrate.